Το Innodata επεκτείνει περαιτέρω τη δέσμευση πελατών για να αξιοποιήσει μοντέλα AI/ML Innodata

Το Innodata επεκτείνει περαιτέρω τη δέσμευση πελατών για να αξιοποιήσει μοντέλα AI/ML Innodata

März 5, 2023 0 Von admin

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, NY / ACCESSWIRE / 24 Ιανουαρίου 2023 / Innodata Inc. (NASDAQ:INOD), μια κορυφαία εταιρεία μηχανικής δεδομένων, ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία ανασχεδιασμού εφαρμογών για να μπορέσει ένας πελάτης να αξιοποιήσει πληρέστερα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης / μηχανικής μάθησης (AI/ML) που έχουν κατασκευαστεί από την Innodata.

Η τελευταία συμφωνία επεκτείνει τη συμφωνία μετεγκατάστασης στο Cloud που ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2022, η οποία επέτρεψε στον πελάτη να κάνει μεγαλύτερη χρήση των εξελιγμένων μοντέλων γλώσσας AI/ML της Innodata που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα. Με την πιο πρόσφατη επέκταση, η Innodata θα συνεχίσει να βοηθά τον πελάτη να αντικαταστήσει παλαιού τύπου εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και ανάλυση οικονομικών συμφωνιών σε 33 παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές με νέες εφαρμογές που βασίζονται σε cloud με δυνατότητα AI.

Ο Jack Abuhoff, Διευθύνων Σύμβουλος της Innodata, δήλωσε: «Η επέκταση είναι απόδειξη της επιτυχίας της αρχικής μας συνεργασίας και της ικανότητάς μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να οδηγήσουν σε επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό που οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ευελιξία. Συνεργαζόμενοι με την Innodata, οι εταιρείες μπορούν να ανακαλύψουν εκ νέου και να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες όπως το AI/ML και τις κλιμακούμενες αρχιτεκτονικές cloud. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, ο πελάτης μας αυτοματοποιεί τις λειτουργίες ρουτίνας, αυξάνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πιο αξιόλογοι αναλυτές του και τοποθετεί την επιχείρησή του για επιτυχία».

Σχετικά με το Innodata

Η Innodata (NASDAQ:INOD) είναι μια παγκόσμια εταιρεία μηχανικής δεδομένων που προσφέρει την υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές από τις πιο διάσημες εταιρείες του κόσμου. Παρέχουμε πλατφόρμες λογισμικού με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης και διαχειριζόμενες υπηρεσίες για συλλογή/σχολιασμό δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακό μετασχηματισμό τεχνητής νοημοσύνης και επιχειρηματικές διαδικασίες που αφορούν τον κλάδο. Η τεχνολογική μας πλατφόρμα Innodata AI χαμηλού κώδικα βρίσκεται στον πυρήνα των προσφορών μας. Σε κάθε σχέση, τιμούμε την κληρονομιά μας 30+ ετών παρέχοντας δεδομένα υψηλότερης ποιότητας και εξαιρετικές υπηρεσίες στους πελάτες μας. Επισκεφτείτε το www.innodata.com για να μάθετε περισσότερα.

Δηλώσεις για το μέλλον

Αυτό το δελτίο τύπου μπορεί να περιέχει μελλοντικές δηλώσεις κατά την έννοια της Ενότητας 21Ε του νόμου περί ανταλλαγής κινητών αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε, και της ενότητας 27Α του νόμου περί κινητών αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Λέξεις όπως «έργο», «πιστεύω», «αναμένω», «μπορώ», «συνέχεια», «θα μπορούσε», «σκοπεύω», «μπορεί», «πρέπει», «θα», «προβλέπω», «δείχνω, «πρόβλεψη», «πρόβλεψη», «πιθανό», «στόχοι», «εκτίμηση», «σχέδιο», «δυνητικό» ή τα αρνητικά τους και άλλες παρόμοιες εκφράσεις γενικά προσδιορίζουν μελλοντικές δηλώσεις, οι οποίες μιλούν μόνο για ημερομηνία του παρόντος.

Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, υποθέσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των αναμενόμενων ή πιθανών επιπτώσεων της πανδημίας του νέου κοροναϊού («COVID-19») και των απαντήσεων των κυβερνήσεων, του γενικού παγκόσμιου πληθυσμού, των πελατών μας και της εταιρείας τους· επιπτώσεις που προκύπτουν από την ταχέως εξελισσόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας· ότι οι συμβάσεις μπορούν να τερματιστούν από πελάτες· ο προβλεπόμενος ή δεσμευμένος όγκος εργασίας ενδέχεται να μην υλοποιηθεί· τη συνεχή εξάρτηση από την εργασία που βασίζεται σε έργα στον τομέα των Ψηφιακών Λύσεων Δεδομένων («DDS») και την κατά βάση κατά βούληση φύση τέτοιων συμβάσεων και την ικανότητα αυτών των πελατών να μειώνουν, να καθυστερούν ή να ακυρώνουν έργα· την πιθανότητα συνεχούς ανάπτυξης των αγορών, ιδιαίτερα των νέων και των αναδυόμενων αγορών, που υποστηρίζουν οι υπηρεσίες μας· συνεχιζόμενη συγκέντρωση εσόδων τμήματος DDS σε περιορισμένο αριθμό πελατών· πιθανή αδυναμία αντικατάστασης έργων που έχουν ολοκληρωθεί, ακυρωθεί ή μειωθεί· την εξάρτησή μας από παρόχους περιεχομένου στο τμήμα Agility. δυσκολία ολοκλήρωσης και εξαγωγής συνεργειών από εξαγορές, κοινοπραξίες και στρατηγικές επενδύσεις· πιθανές μη ανακαλυφθείσες υποχρεώσεις εταιρειών και επιχειρήσεων που ενδέχεται να αποκτήσουμε· πιθανή απομείωση της λογιστικής αξίας της υπεραξίας και άλλων αποκτηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων εταιρειών και επιχειρήσεων που αποκτούμε· συνεχιζόμενη ύφεση ή ύφεση των συνθηκών της αγοράς, είτε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19 είτε όχι· αλλαγές στους παράγοντες της εξωτερικής αγοράς· την ικανότητα και την προθυμία των πελατών και των υποψήφιων πελατών μας να εκτελούν επιχειρηματικά σχέδια που δημιουργούν απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μας· αλλαγές στην επιχειρηματική ή αναπτυξιακή μας στρατηγική· η εμφάνιση νέων ή η ανάπτυξη υφιστάμενων ανταγωνιστών· διάφορους άλλους ανταγωνιστικούς και τεχνολογικούς παράγοντες· τη χρήση και την εξάρτησή της από την Εταιρεία σε συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παραβιάσεων ασφάλειας, επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεων απορρήτου ή παραβιάσεων δεδομένων που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών καταναλωτή, πελάτη, υπαλλήλου ή Εταιρείας ή διακοπές υπηρεσιών. και άλλους κινδύνους και αβεβαιότητες που επισημαίνονται κατά καιρούς στις καταθέσεις μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα πραγματικά μας αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε δηλώσεις για το μέλλον. Παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να συμβάλουν σε τέτοιες διαφορές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την αβεβαιότητα σχετικά με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της παγκόσμιας απόκρισης σε αυτήν και τους κινδύνους που συζητούνται στο Μέρος I, Σημείο 1Α. «Παράγοντες κινδύνου», Μέρος II, Θέμα 7. «Συζήτηση και ανάλυση της Διοίκησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων των λειτουργιών» και άλλα μέρη της ετήσιας έκθεσής μας για το έντυπο 10-K, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 24 Μαρτίου 2022 , όπως ενημερώθηκε ή τροποποιήθηκε από τις άλλες μας καταθέσεις που ενδέχεται να κάνουμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Υπό το φως αυτών των κινδύνων και αβεβαιοτήτων, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις μελλοντικές δηλώσεις θα προκύψουν και δεν θα πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μιλούν μόνο από την ημερομηνία του παρόντος.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε ή να επανεξετάζουμε οποιεσδήποτε οδηγίες ή άλλες μελλοντικές δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εξελίξεων ή άλλου είδους, εκτός εάν απαιτείται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία περί κινητών αξιών.

Επικοινωνία εταιρείας:

Μάρτιος Νοβέρο
[email protected]
201-371-8015