Προσεγγίσεις που βασίζονται στο τραύμα – Οικογενειακά Προγράμματα Casey

Προσεγγίσεις που βασίζονται στο τραύμα – Οικογενειακά Προγράμματα Casey

Februar 4, 2023 0 Von admin

Οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών έχουν καταλήξει να αναγνωρίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις του τραύματος και την κρίσιμη σημασία της υποστήριξης με επίκεντρο το τραύμα για παιδιά και οικογένειες. Επιπλέον, οι διαδικασίες έρευνας, αφαίρεσης και τοποθέτησης —συνήθεις παρεμβάσεις και λειτουργίες οποιασδήποτε υπηρεσίας παιδικής προστασίας— αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως τραυματικά γεγονότα από μόνα τους. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει ανάγκη οι υπηρεσίες προστασίας των παιδιών να ενημερωθούν σκόπιμα για το τραύμα στις προσεγγίσεις τους.

Οι ηγέτες της παιδικής πρόνοιας πρέπει επίσης να εργαστούν μαζί με άλλα συστήματα που έχουν δεσμευτεί για την ευημερία του παιδιού και της οικογένειας για να οικοδομήσουν μια ισχυρή, ενημερωμένη για το τραύμα υποστήριξη σε ατομικό, οικογενειακό και κοινοτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει την υιοθέτηση μιας προσέγγισης μεταξύ φορέων που επικεντρώνεται στη θεραπεία και την ανθεκτικότητα που αναγνωρίζει τις επιπτώσεις πολλών γενεών του ιστορικού και φυλετικού τραύματος. Ένα ισχυρό, ενημερωμένο σχετικά με το τραύμα σύστημα ευημερίας του παιδιού και της οικογένειας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών και μη παραδοσιακών υπηρεσιών. Η πρόσβαση σε πολιτιστικά ανταποκρινόμενες, αναπτυξιακά κατάλληλες και εξατομικευμένες υπηρεσίες μπορεί να μειώσει την ανάγκη για παρέμβαση του φορέα προστασίας των παιδιών. Μέσω των υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και της υποστήριξης επαγγελματιών ευαίσθητων στο τραύμα, υποστήριξης συνομηλίκων και άλλων ενηλίκων που φροντίζουν, τα αποτελέσματα του τραύματος μπορούν να αντιστραφούν.